Main » CIKM » 2020 » CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020 »

Query-aware Tip Generation for Vertical Search

Yang Yang, Junmei Hao, Canjia Li, Zili Wang, Jingang Wang, Fuzheng Zhang, Rao Fu, Peixu Hou, Gong Zhang, Zhongyuan Wang


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/YangHLWWZFHZW20
Volume:
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020
Year:
2020
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
2893–2900
URL:
https://doi.org/10.1145/3340531.3412740
DOI:
10.1145/3340531.3412740
DBLP:
conf/cikm/YangHLWWZFHZW20
BibTeX:
Download