Main » IPM » 2020 » 2020 Volume 57 Issue 1 »

Discovering attractive segments in the user-generated video streams

Zheng Wang, Jie Zhou, Jing Ma, Jingjing Li, Jiangbo Ai, Yang Yang


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/WangZMLA020
Volume:
2020 Volume 57 Issue 1
Year:
2020
Venue:
ipm_journal
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102130
DOI:
10.1016/j.ipm.2019.102130
DBLP:
journals/ipm/WangZMLA020
BibTeX:
Download