Main » IPM » 2020 » 2020 Volume 57 Issue 2 »

Explore instance similarity: An instance correlation based hashing method for multi-label cross-model retrieval

Chengkai Huang, Xuan Luo, Jiajia Zhang, Qing Liao, Xuan Wang, Zoe Lin Jiang, Shuhan Qi


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/HuangLZLWJQ20
Volume:
2020 Volume 57 Issue 2
Year:
2020
Venue:
ipm_journal
Pages:
102165
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102165
DOI:
10.1016/j.ipm.2019.102165
DBLP:
journals/ipm/HuangLZLWJQ20
BibTeX:
Download