Main » IPM » 2020 » 2020 Volume 57 Issue 6 »

A unified model for recommendation with selective neighborhood modeling

Jingwei Ma, Jiahui Wen, Panpan Zhang, Mingyang Zhong, Guangda Zhang, Xue Li


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/MaWZZZL20
Volume:
2020 Volume 57 Issue 6
Year:
2020
Venue:
ipm_journal
Pages:
102363
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102363
DOI:
10.1016/j.ipm.2020.102363
DBLP:
journals/ipm/MaWZZZL20
BibTeX:
Download