Main » WWWJ » 2020 » 2020 Volume 23 Issue 1 »

SGPM: a privacy protected approach of time-constrained graph pattern matching in cloud

Jinjing Huang, Wei Chen, Zhixu Li, Pengpeng Zhao, Weiqing Wang, Hongzhi Yin, Lei Zhao


Anthology ID:
DBLP:journals/www/HuangCLZWYZ20
Volume:
2020 Volume 23 Issue 1
Year:
2020
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
519–547
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-020-00784-0
DOI:
10.1007/s11280-020-00784-0
DBLP:
journals/www/HuangCLZWYZ20
bib files:
BibTeX