Main » ICMR » 2021 » ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021 »

SAGN: Semantic Adaptive Graph Network for Skeleton-Based Human Action Recognition

Ziwang Fu, Feng Liu, Jiahao Zhang, Hanyang Wang, Chengyi Yang, Qing Xu, Jiayin Qi, Xiangling Fu, Aimin Zhou


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/FuLZWYXQFZ21
Volume:
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021
Year:
2021
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
110–117
URL:
https://doi.org/10.1145/3460426.3463633
DOI:
10.1145/3460426.3463633
DBLP:
conf/mir/FuLZWYXQFZ21
BibTeX:
Download