Main » ICMR » 2021 » ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021 »

TEACH: Attention-Aware Deep Cross-Modal Hashing

Hong-Lei Yao, Yu-Wei Zhan, Zhen-Duo Chen, Xin Luo, Xin-Shun Xu


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/YaoZC0X21
Volume:
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021
Year:
2021
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
376–384
URL:
https://doi.org/10.1145/3460426.3463625
DOI:
10.1145/3460426.3463625
DBLP:
conf/mir/YaoZC0X21
BibTeX:
Download