Main » ICMR » 2021 » ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021 »

ROD2021 Challenge: A Summary for Radar Object Detection Challenge for Autonomous Driving Applications

Yizhou Wang, Jenq-Neng Hwang, Gaoang Wang, Hui Liu, Kwang-Ju Kim, Hung-Min Hsu, Jiarui Cai, Haotian Zhang, Zhongyu Jiang, Renshu Gu


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/0005HW0KHCZJG21
Volume:
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021
Year:
2021
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
553–559
URL:
https://doi.org/10.1145/3460426.3463658
DOI:
10.1145/3460426.3463658
DBLP:
conf/mir/0005HW0KHCZJG21
BibTeX:
Download