Main » ICMR » 2021 » ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021 »

Radar Object Detection Using Data Merging, Enhancement and Fusion

Jun Yu, Xinlong Hao, Xinjian Gao, Qiang Sun, Yuyu Liu, Peng Chang, Zhong Zhang, Fang Gao, Feng Shuang


Anthology ID:
DBLP:conf/mir/YuHGSLCZGS21
Volume:
ICMR '21: International Conference on Multimedia Retrieval, Taipei, Taiwan, August 21-24, 2021
Year:
2021
Venue:
mir_conference
Publisher:
ACM
Pages:
566–572
URL:
https://doi.org/10.1145/3460426.3463653
DOI:
10.1145/3460426.3463653
DBLP:
conf/mir/YuHGSLCZGS21
BibTeX:
Download