Main » TIST » 2021 » 2021 Volume 12 Issue 1 »

Industrial Federated Topic Modeling

Di Jiang, Yongxin Tong, Yuanfeng Song, Xueyang Wu, Weiwei Zhao, Jinhua Peng, Rongzhong Lian, Qian Xu, Qiang Yang


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/JiangTSWZPLXY21
Volume:
2021 Volume 12 Issue 1
Year:
2021
Venue:
tist_journal
Pages:
2:1–2:22
URL:
https://doi.org/10.1145/3418283
DOI:
10.1145/3418283
DBLP:
journals/tist/JiangTSWZPLXY21
BibTeX:
Download