Main » TIST » 2021 » 2021 Volume 12 Issue 3 »

MetaStore: A Task-adaptative Meta-learning Model for Optimal Store Placement with Multi-city Knowledge Transfer

Yan Liu, Bin Guo, Daqing Zhang, Djamal Zeghlache, Jingmin Chen, Sizhe Zhang, Dan Zhou, Xinlei Shi, Zhiwen Yu


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/LiuGZZCZZSY21
Volume:
2021 Volume 12 Issue 3
Year:
2021
Venue:
tist_journal
Pages:
28:1–28:23
URL:
https://doi.org/10.1145/3447271
DOI:
10.1145/3447271
DBLP:
journals/tist/LiuGZZCZZSY21
BibTeX:
Download