Main » TIST » 2021 » 2021 Volume 12 Issue 3 »

A GDPR-compliant Ecosystem for Speech Recognition with Transfer, Federated, and Evolutionary Learning

Di Jiang, Conghui Tan, Jinhua Peng, Chaotao Chen, Xueyang Wu, Weiwei Zhao, Yuanfeng Song, Yongxin Tong, Chang Liu, Qian Xu, Qiang Yang, Li Deng


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/JiangTPCWZSTLXY21
Volume:
2021 Volume 12 Issue 3
Year:
2021
Venue:
tist_journal
Pages:
30:1–30:19
URL:
https://doi.org/10.1145/3447687
DOI:
10.1145/3447687
DBLP:
journals/tist/JiangTPCWZSTLXY21
BibTeX:
Download