Main » TIST » 2021 » 2021 Volume 12 Issue 4 »

MKEL: Multiple Kernel Ensemble Learning via Unified Ensemble Loss for Image Classification

Xiangjun Shen, Kou Lu, Sumet Mehta, Jianming Zhang, Weifeng Liu, Jianping Fan, Zhengjun Zha


Anthology ID:
DBLP:journals/tist/ShenLMZLFZ21
Volume:
2021 Volume 12 Issue 4
Year:
2021
Venue:
tist_journal
Pages:
40:1–40:21
URL:
https://doi.org/10.1145/3457217
DOI:
10.1145/3457217
DBLP:
journals/tist/ShenLMZLFZ21
BibTeX:
Download