Main » WSDM » 2021 » WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021 »

Optimizing Multiple Performance Metrics with Deep GSP Auctions for E-commerce Advertising

Zhilin Zhang, Xiangyu Liu, Zhenzhe Zheng, Chenrui Zhang, Miao Xu, Junwei Pan, Chuan Yu, Fan Wu, Jian Xu, Kun Gai


Anthology ID:
DBLP:conf/wsdm/ZhangLZZXPYWXG21
Volume:
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021
Year:
2021
Venue:
wsdm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
993–1001
URL:
https://doi.org/10.1145/3437963.3441771
DOI:
10.1145/3437963.3441771
DBLP:
conf/wsdm/ZhangLZZXPYWXG21
BibTeX:
Download