Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 2 »

Core decomposition and maintenance in weighted graph

Wei Zhou, Hong Huang, Qiang-Sheng Hua, Dongxiao Yu, Hai Jin, Xiaoming Fu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/Zhou0HY0021
Volume:
2021 Volume 24 Issue 2
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
541–561
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-020-00857-0
DOI:
10.1007/s11280-020-00857-0
DBLP:
journals/www/Zhou0HY0021
BibTeX:
Download