Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 5 »

Implicit relation-aware social recommendation with variational auto-encoder

Qiqi Zheng, Guanfeng Liu, An Liu, Zhixu Li, Kai Zheng, Lei Zhao, Xiaofang Zhou


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhengLLLZZZ21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 5
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1395–1410
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00896-1
DOI:
10.1007/s11280-021-00896-1
DBLP:
journals/www/ZhengLLLZZZ21
BibTeX:
Download