Main » WWWJ » 2021 » 2021 Volume 24 Issue 6 »

Towards combinational relation linking over knowledge graphs

Weiguo Zheng, Mei Zhang, Deqing Yang, Zeyang Zhang, Weidong Han


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ZhengZYZH21
Volume:
2021 Volume 24 Issue 6
Year:
2021
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1975–1994
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00951-x
DOI:
10.1007/s11280-021-00951-x
DBLP:
journals/www/ZhengZYZH21
BibTeX:
Download