Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

Deep Presentation Bias Integrated Framework for CTR Prediction

Jianqiang Huang, Xingyuan Tang, Zhe Wang, Shaolin Jia, Yin Bai, Zhiwei Liu, Jia Cheng, Jun Lei, Yan Zhang


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/HuangTWJBLCLZ22
Volume:
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022
Year:
2022
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
4049–4053
URL:
https://doi.org/10.1145/3511808.3557579
DOI:
10.1145/3511808.3557579
DBLP:
conf/cikm/HuangTWJBLCLZ22
BibTeX:
Download