Main » CIKM » 2022 » Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022 »

Hybrid Transfer in Deep Reinforcement Learning for Ads Allocation

Ze Wang, Guogang Liao, Xiaowen Shi, Xiaoxu Wu, Chuheng Zhang, Bingqi Zhu, Yongkang Wang, Xingxing Wang, Dong Wang


Anthology ID:
DBLP:conf/cikm/WangLSWZZWWW22
Volume:
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022
Year:
2022
Venue:
cikm_conference
Publisher:
ACM
Pages:
4560–4564
URL:
https://doi.org/10.1145/3511808.3557611
DOI:
10.1145/3511808.3557611
DBLP:
conf/cikm/WangLSWZZWWW22
BibTeX:
Download