Main » IPM » 2022 » 2022 Volume 59 Issue 1 »

Multi-task multi-modality SVM for early COVID-19 Diagnosis using chest CT data

Rongyao Hu, Jiangzhang Gan, Xiaofeng Zhu, Tong Liu, Xiaoshuang Shi


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/HuGZLS22
Volume:
2022 Volume 59 Issue 1
Year:
2022
Venue:
ipm_journal
Pages:
102782
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102782
DOI:
10.1016/j.ipm.2021.102782
DBLP:
journals/ipm/HuGZLS22
BibTeX:
Download