Main » IPM » 2022 » 2022 Volume 59 Issue 1 »

Multi-heterogeneous neighborhood-aware for Knowledge Graphs alignment

Weishan Cai, Yizhao Wang, Shun Mao, Jieyu Zhan, Yuncheng Jiang


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/CaiWMZJ22
Volume:
2022 Volume 59 Issue 1
Year:
2022
Venue:
ipm_journal
Pages:
102790
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102790
DOI:
10.1016/j.ipm.2021.102790
DBLP:
journals/ipm/CaiWMZJ22
BibTeX:
Download