Main » IPM » 2022 » 2022 Volume 59 Issue 3 »

Cross-modal image-text search via Efficient Discrete Class Alignment Hashing

Song Wang, Huan Zhao, Yunbo Wang, Jing Huang, Keqin Li


Anthology ID:
DBLP:journals/ipm/WangZWHL22
Volume:
2022 Volume 59 Issue 3
Year:
2022
Venue:
ipm_journal
Pages:
102886
URL:
https://doi.org/10.1016/j.ipm.2022.102886
DOI:
10.1016/j.ipm.2022.102886
DBLP:
journals/ipm/WangZWHL22
BibTeX:
Download