Main » TISMIR » 2022 » 2022 Volume 5 Issue 1 »

GiantMIDI-Piano: A Large-Scale MIDI Dataset for Classical Piano Music

Qiuqiang Kong, Bochen Li, Jitong Chen, Yuxuan Wang


Anthology ID:
DBLP:journals/tismir/KongLCW22
Volume:
2022 Volume 5 Issue 1
Year:
2022
Venue:
tismir_journal
Pages:
87–98
URL:
https://doi.org/10.5334/tismir.80
DOI:
10.5334/tismir.80
DBLP:
journals/tismir/KongLCW22
BibTeX:
Download