Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

An Adaptive Unified Allocation Framework for Guaranteed Display Advertising

Xiao Cheng, Chuanren Liu, Liang Dai, Peng Zhang, Zhen Fang, Zhonglin Zu