Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

Web Search via an Efficient and Effective Brain-Machine Interface

Xuesong Chen, Ziyi Ye, Xiaohui Xie, Yiqun Liu, Xiaorong Gao, Weihang Su, Shuqi Zhu, Yike Sun, Min Zhang, Shaoping Ma