Main » WSDM » 2022 » WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022 »

CAN: Feature Co-Action Network for Click-Through Rate Prediction

Weijie Bian, Kailun Wu, Lejian Ren, Qi Pi, Yujing Zhang, Can Xiao, Xiang-Rong Sheng, Yong-Nan Zhu, Zhangming Chan, Na Mou, Xinchen Luo, Shiming Xiang, Guorui Zhou, Xiaoqiang Zhu, Hongbo Deng