Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 1 »

Graph embedding based real-time social event matching for EBSNs recommendation

Gang Wu, Leilei Li, Xueyu Li, Yongzheng Chen, Zhiyong Chen, Baiyou Qiao, Donghong Han, Li Xia


Anthology ID:
DBLP:journals/www/0007LLCCQHX22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 1
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
335–356
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00934-y
DOI:
10.1007/s11280-021-00934-y
DBLP:
journals/www/0007LLCCQHX22
BibTeX:
Download