Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 1 »

Vulnerability exploitation time prediction: an integrated framework for dynamic imbalanced learning

Jiao Yin, MingJian Tang, Jinli Cao, Hua Wang, Mingshan You, Yongzheng Lin


Anthology ID:
DBLP:journals/www/0003TC0YL22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 1
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
401–423
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00909-z
DOI:
10.1007/s11280-021-00909-z
DBLP:
journals/www/0003TC0YL22
BibTeX:
Download