Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 2 »

Cyclic label propagation for graph semi-supervised learning

Zhao Li, Yixin Liu, Zhen Zhang, Shirui Pan, Jianliang Gao, Jiajun Bu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/LiLZPGB22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 2
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
703–721
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00906-2
DOI:
10.1007/s11280-021-00906-2
DBLP:
journals/www/LiLZPGB22
BibTeX:
Download