Main » WWWJ » 2022 » 2022 Volume 25 Issue 2 »

Efficient critical relationships identification in bipartite networks

Chen Chen, Qiuyu Zhu, Yanping Wu, Renjie Sun, Xiaoyang Wang, Xijuan Liu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/ChenZWSWL22
Volume:
2022 Volume 25 Issue 2
Year:
2022
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
741–761
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-021-00914-2
DOI:
10.1007/s11280-021-00914-2
DBLP:
journals/www/ChenZWSWL22
BibTeX:
Download