Main » WWWJ » 2023 » 2023 Volume 26 Issue 2 »

A knowledge graph empowered online learning framework for access control decision-making

Mingshan You, Jiao Yin, Hua Wang, Jinli Cao, Kate N. Wang, Yuan Miao, Elisa Bertino


Anthology ID:
DBLP:journals/www/YouYWCWMB23
Volume:
2023 Volume 26 Issue 2
Year:
2023
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
827–848
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-022-01076-5
DOI:
10.1007/s11280-022-01076-5
DBLP:
journals/www/YouYWCWMB23
BibTeX:
Download