Main » WWWJ » 2023 » 2023 Volume 26 Issue 2 »

FPIRPQ: Accelerating regular path queries on knowledge graphs

Xin Wang, Wenqi Hao, Yuzhou Qin, Baozhu Liu, Pengkai Liu, Yanyan Song, Qingpeng Zhang, Xiaofei Wang


Anthology ID:
DBLP:journals/www/WangHQLLSZW23
Volume:
2023 Volume 26 Issue 2
Year:
2023
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
661–681
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-022-01103-5
DOI:
10.1007/s11280-022-01103-5
DBLP:
journals/www/WangHQLLSZW23
BibTeX:
Download