Main » NTCIR »


NII Testbeds and Community for Information Access Research (2010)


Content

  up

  Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010

  dblp
  Proceedings of the 8th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-8, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15-18, 2010

  pdf dblp
  Building Watson: A Grand Challenge in Automatic NL Question Answering
  David A. Ferrucci | Koichi Takeda

  pdf dblp
  CLEF, CLEF 2010, and PROMISEs: Perspectives for the Cross-Language Evaluation Forum
  Nicola Ferro

  pdf dblp
  ClueWeb09 and TREC Diversity
  Charles L. A. Clarke

  pdf dblp
  Overview of the NTCIR-8 ACLIA Tasks: Advanced Cross-Lingual Information Access
  Teruko Mitamura | Hideki Shima | Tetsuya Sakai | Noriko Kando | Tatsunori Mori | Koichi Takeda | Chin-Yew Lin | Ruihua Song | Chuan-Jie Lin | Cheng-Wei Lee

  pdf dblp
  An Open-domain Question Answering System for NTCIR-8 C-C Task
  Guiping Zhang | Wubei Zhang | Yu Bai | Shengqiao Kang | Peiyan Wang

  pdf dblp
  WHU Question Answering System at NTCIR-8 ACLIA Task
  Han Ren | Donghong Ji | Jing Wan

  pdf dblp
  Bootstrap Pattern Learning for Open-Domain CLQA
  Hideki Shima | Teruko Mitamura

  pdf dblp
  APQA System for CCLQA
  Song Liu | Xiaobo Feng | Fuji Ren

  pdf dblp
  Description of the NTOU Complex QA System
  Chuan-Jie Lin | Yu-Min Kuo

  pdf dblp
  DLUT Question Answering System at NTCIR-8 CCLQA
  Wei Wang | Degen Huang | Lishuang Li | Xiuying Li

  pdf dblp
  Overview of NTCIR-8 ACLIA IR4QA
  Tetsuya Sakai | Hideki Shima | Noriko Kando | Ruihua Song | Chuan-Jie Lin | Teruko Mitamura | Miho Sugimoto | Cheng-Wei Lee

  pdf dblp
  IMU Experiment in IR4QA at NTCIR-8
  Xiangdong Su | Xueliang Yan | Guanglai Gao | Hongxi Wei

  pdf dblp
  Query Expansion from Wikipedia and Topic Web Crawler on CLIR
  Meng-Chun Lin | Min-Xiang Li | Chih-Chuan Hsu | Shih-Hung Wu

  pdf dblp
  KECIR: An Information Retrieval System for IR4QA Task
  Dongfeng Cai | Shengqiao Kang | Yu Bai | Peiyan Wang

  pdf dblp
  The Effectiveness of Results Re-Ranking and Query Expansion in Cross-language Information Retrieval
  Dong Zhou | Vincent Wade

  pdf dblp
  Wikipedia and Web document based Query Translation and Expansion for Cross-language IR
  Ling-Xiang Tang | Andrew Trotman | Shlomo Geva | Yue Xu

  pdf dblp
  Logistic Regression for IR4QA
  Ray R. Larson

  pdf dblp
  DCU's Experiments for the NTCIR-8 IR4QA Task
  Jinming Min | Jie Jiang | Johannes Leveling | Gareth J. F. Jones | Andy Way

  pdf dblp
  Wikipedia Article Content Based Query Expansion in IR4QA System
  Maofu Liu | Bin Zhou | Liwen Qi | Zilou Zhang

  pdf dblp
  DLUT IR4QA System in NTCIR-8
  Degen Huang | Zezhong Li | Tian Yang

  pdf dblp
  Clustering and OCCC Approaches in Document Re-ranking
  Chong Teng | Yanxiang He | Donghong Ji | Yixuan Geng | Zhewei Mai | Guimin Lin

  pdf dblp
  NTCIR-GeoTime Overview: Evaluating Geographic and Temporal Search
  Fredric C. Gey | Ray R. Larson | Noriko Kando | Jorge Machado | Tetsuya Sakai

  pdf dblp
  On a Combination of Probabilistic and Boolean IR Models for GeoTime Task
  Masaharu Yoshioka

  pdf dblp
  Experiments with Geo-Temporal Expressions Filtering and Query Expansion at Document and Phrase Context Resolution
  Jorge Machado | José Borbinha | Bruno Martins

  pdf dblp
  A Method for GeoTime Information Retrieval based on Question Decomposition and Question Answering
  Tatsunori Mori

  pdf dblp
  Experiments with Semantic-flavored Query Reformulation of Geo-Temporal Queries
  Nuno Cardoso | Mário J. Silva

  pdf dblp
  Vocabulary-based Re-ranking for Geographic and Temporal Searching at NTCIR GeoTime Task
  Kazuaki Kishida

  pdf dblp
  Geographic Information Retrieval Involving Temporal Components
  Christopher G. Harris

  pdf dblp
  Text Retrieval Baseline for NTCIR-GeoTime
  Ray R. Larson

  pdf dblp
  GEO-News: A Geo-Hierarchy based News Search and Extraction
  C. Sudeep Reddy | Harshita Nanduri | P. D. S. R. Sandeep | Krishna Chaitanya | K. S. Rajan

  pdf dblp
  NTCIR-8 GeoTime at Osaka Kyoiku University: Hierarchical Index for Geographic Retrieval
  Takashi Sato | Yuu Fukuzawa

  pdf dblp
  DCU at NTCIR-8 GeoTime
  Zhengwei Qiu | Cathal Gurrin | Aiden R. Doherty | Alan F. Smeaton

  pdf dblp
  Overview of Multilingual Opinion Analysis Task at NTCIR-8: A Step Toward Cross Lingual Opinion Analysis
  Yohei Seki | Lun-Wei Ku | Le Sun | Hsin-Hsi Chen | Noriko Kando

  pdf dblp
  Opinion Detection by Combining Machine Learning & Linguistic Tools
  Olena Zubaryeva | Jacques Savoy

  pdf dblp
  PKUTM Experiments in NTCIR-8 MOAT Task
  Chenfeng Wang | Tengfei Ma | Liqiang Guo | Xiaojun Wan | Jianwu Yang

  pdf dblp
  Supervised Approaches and Dependency Parsing for Chinese Opinion Analysis at NTCIR-8
  Bin Lu | Benjamin K. Tsou | Tao Jiang

  pdf dblp
  The OpAL System at NTCIR 8 MOAT
  Alexandra Balahur | Ester Boldrini | Andrés Montoyo | Patricio Martínez-Barco

  pdf dblp
  NECLC at Multilingual Opinion Analysis Task in NTCIR8
  Bo Chen | Saike He

  pdf dblp
  Detecting Opinions and their Opinion Targets in NTCIR-8
  Yoonjung Choi | Seongchan Kim | Sung-Hyon Myaeng

  pdf dblp
  Opinion Sentences Extraction and Polarity Classification Using Automatically Generated Templates
  Wan-Chi Huang | Meng-Chun Lin | Shih-Hung Wu

  pdf dblp
  Opinion Analysis for NTCIR8 at POSTECH
  Hun-Young Jung | Jungi Kim | Jong-Hyeok Lee

  pdf dblp
  Word Spaces as Input to Categorisation of Attitude
  Jussi Karlgren

  pdf dblp
  Opinion Analysis Task of Simplified Chinese Monolingual at NTCIR-8
  Yuan Kuang | Bo Zhang | Wenbin Pan | Yujie Zhang | Bin Zhang | Rongjun Li | Yu Mao | Yanquan Zhou

  pdf dblp
  Enhance Japanese Opinionated Sentence Identification Using Linguistic Features: Experiences of the IISR Group at NTCIR-8 MOAT Task
  Guo-Hau Lai | Jyun-Wei Huang | Chia-Pei Gao | Richard Tzong-Han Tsai

  pdf dblp
  Incorporating Feature-based and Similarity-based Opinion Mining - CTL in NTCIR-8 MOAT
  Ruifeng Xu | Chunyu Kit

  pdf dblp
  PolyU at MOAT in NTCIR-8
  Wenping Zhang | Dehong Gao | Wenjie Li

  pdf dblp
  WIA-Opinmine System in NTCIR-8 MOAT Evaluation
  Lanjun Zhou | Yunqing Xia | Binyang Li | Kam-Fai Wong

  pdf dblp
  Overview of the Patent Mining Task at the NTCIR-8 Workshop
  Hidetsugu Nanba | Atsushi Fujii | Makoto Iwayama | Taiichi Hashimoto

  pdf dblp
  Multiple Strategies for NTCIR-8 Patent Mining at BCMI
  Gang Jin | Qi Kong | Jian Zhang | Xiaolin Wang | Cong Hui | Hai Zhao | Bao-Liang Lu

  pdf dblp
  Automatic IPC Encoding and Novelty Tracking for Effective Patent Mining
  Douglas Teodoro | Emilie Pasche | Dina Vishnyakova | Julien Gobeill | Patrick Ruch | Christian Lovis

  pdf dblp
  Feature-Rich Information Extraction for the Technical Trend-Map Creation
  Risa Nishiyama | Yuta Tsuboi | Yuya Unno | Hironori Takeuchi

  pdf dblp
  Extracting Technology and Effect Entities in Patents and Research Papers
  Jingjing Wang | Han Tong Loh | Wen Feng Lu

  pdf dblp
  IRNLP@KAIST in Subtask of Research Papers Classification in NTCIR-8
  Bashar Al-Shboul | Sung-Hyon Myaeng

  pdf dblp
  A KNN Research Paper Classification Method Based on Shared Nearest Neighbor
  Yun-lei Cai | Duo Ji | Dongfeng Cai

  pdf dblp
  Integrating CRF and Rule Method for Knowledge Extraction in Patent Mining Task at NTCIR-8
  Jie Gui | Peng Li | Chengzhi Zhang | Ying Li | Zhaofeng Zhang

  pdf dblp
  NTCIR-8 Research Paper Classification Experiments at Hitachi
  Hisao Mase | Makoto Iwayama

  pdf dblp
  An Information Extraction Method for Multiple Data Sources
  Hironori Mizuguchi | Dai Kusui

  pdf dblp
  Hiroshima City University at NTCIR-8 Patent Mining Task
  Hidetsugu Nanba | Tomoki Kondo | Toshiyuki Takezawa

  pdf dblp
  Experiments for NTCIR-8 Technical Trend Map Creation Subtask at Hitachi
  Yusuke Sato | Makoto Iwayama

  pdf dblp
  NTCIR-8 Patent Mining Task at Toyohashi University of Technology
  Yusuke Suzuki | Hirofumi Nonaka | Hiroki Sakaji | Akio Kobayashi | Hiroyuki Sakai | Shigeru Masuyama

  pdf dblp
  Overview of the Patent Translation Task at the NTCIR-8 Workshop
  Atsushi Fujii | Masao Utiyama | Mikio Yamamoto | Takehito Utsuro | Terumasa Ehara | Hiroshi Echizen-ya | Sayori Shimohata

  pdf dblp
  MaTrEx: the DCU MT System for NTCIR-8
  Tsuyoshi Okita | Jie Jiang | Rejwanul Haque | Hala Almaghout | Jinhua Du | Sudip Kumar Naskar | Andy Way

  pdf dblp
  Machine Translation for Patent Documents Combining Rule-based Translation and Statistical Post-editing
  Terumasa Ehara

  pdf dblp
  System Description of NiCT SMT for NTCIR-8
  Keiji Yasuda | Taro Watanabe | Masao Utiyama | Eiichiro Sumita

  pdf dblp
  Statistical Machine Translation Adding Rule-based Machine Translation
  Jin'ichi Murakami | Masato Tokuhisa | Satoru Ikehara

  pdf dblp
  The POSTECH's Statistical Machine Translation Systems for the NTCIR-8 Patent Translation Task
  Hwidong Na | Hankyoung Kim | Jong-Hyeok Lee

  pdf dblp
  Fully Syntactic EBMT System of KYOTO Team in NTCIR-8
  Toshiaki Nakazawa | Sadao Kurohashi

  pdf dblp
  Analyzing Effects of Factored Translation Models in English to Japanese Statistical Machine Translation
  Takahiro Oda | Tomoyosi Akiba

  pdf dblp
  Hiroshima City University at Evaluation Subtask in the NTCIR-8 Patent Translation Task
  Hidetsugu Nanba | Kazuho Hirahara | Toshiyuki Takezawa

  pdf dblp
  Overview of the NTCIR-8 Community QA Pilot Task (Part I): The Test Collection and the Task
  Daisuke Ishikawa | Tetsuya Sakai | Noriko Kando

  pdf dblp
  Overview of the NTCIR-8 Community QA Pilot Task (Part II): System Evaluation
  Tetsuya Sakai | Daisuke Ishikawa | Noriko Kando

  pdf dblp
  Microsoft Research Asia with Redmond at the NTCIR-8 Community QA Pilot Task
  Young-In Song | Jing Liu | Tetsuya Sakai | Xin-Jing Wang | Guwen Feng | Yunbo Cao | Hisami Suzuki | Chin-Yew Lin

  pdf dblp
  ASURA: A Best-Answer Estimation System for NTCIR-8 CQA Pilot Task
  Daisuke Ishikawa

  pdf dblp
  Best-Answer Selection Using a Machine Learning Tool at NTCIR8 CQA Pilot Task
  Kazuko Kuriyama

  pdf dblp
  E-Commerce Data through Rakuten Data Challenge
  Masahiro Sanjo | Satoshi Sekine

  pdf dblp
  Overview of the Eighth NTCIR Workshop
  Noriko Kando

  pdf dblp
  Preface of NTCIR-8


  up

  Proceedings of the 3rd International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2010, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15, 2010

  dblp
  Proceedings of the 3rd International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2010, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 15, 2010

  pdf dblp
  Microsoft's Bing and User Behavior Evaluation
  John Nave

  pdf dblp
  Estimating Pool-depth on Per Query Basis
  Sukomal Pal | Mandar Mitra | Samaresh Maiti

  pdf dblp
  The Effect of Pooling and Evaluation Depth on Metric Stability
  William Webber | Alistair Moffat | Justin Zobel

  pdf dblp
  10 Years of CLEF Data in DIRECT: Where We Are and Where We Can Go
  Maristella Agosti | Giorgio Maria Di Nunzio | Marco Dussin | Nicola Ferro

  pdf dblp
  Ranking Retrieval Systems without Relevance Assessments: Revisited
  Tetsuya Sakai | Chin-Yew Lin

  pdf dblp
  Test Collection Diagnosis and Treatment
  Ian Soboroff

  pdf dblp
  Simple Evaluation Metrics for Diversified Search Results
  Tetsuya Sakai | Nick Craswell | Ruihua Song | Stephen Robertson | Zhicheng Dou | Chin-Yew Lin

  pdf dblp
  Constructing a Test Collection with Multi-Intent Queries
  Ruihua Song | Dongjie Qi | Hua Liu | Tetsuya Sakai | Jian-Yun Nie | Hsiao-Wuen Hon | Yong Yu

  pdf dblp
  The Influence of Expectation and System Performance on User Satisfaction with Retrieval Systems
  Katrin Lamm | Thomas Mandl | Christa Womser-Hacker | Werner Greve

  pdf dblp
  A Game-based Evaluation Method for Subjective Tasks Involving Text Content Analysis
  Keun-Chan Park | Jihee Ryu | Kyung-min Kim | Sung-Hyon Myaeng

  pdf dblp
  Preface
  Tetsuya Sakai | Mark Sanderson | William Webber