Main » WWWJ »

World Wide Web Journal (2017)


up

2017 Volume 20 Issue 6

doi dblp
Wikiometrics: a Wikipedia based ranking system
Gilad Katz | Lior Rokach

doi dblp
A workload-dependent task assignment policy for crowdsourcing
Ilio Catallo | Stefano Coniglio | Piero Fraternali | Davide Martinenghi

doi dblp
A context-aware approach for trustworthy worker selection in social crowd
Yang Zhao | Guanfeng Liu | Kai Zheng | An Liu | Zhixu Li | Xiaofang Zhou

doi dblp
Efficient schemes for similarity-aware refinement of aggregation queries
Abdullah M. Albarrak | Mohamed A. Sharaf

doi dblp
Predicting neighbor label distributions in dynamic heterogeneous information networks
Yuchi Ma | Ning Yang | Lei Zhang | Philip S. Yu

doi dblp
Towards better news article recommendation - With the help of user comments
Youssef Meguebli | Mouna Kacimi | Bich-Liên Doan | Fabrice Popineau

doi dblp
A hybrid recommendation system considering visual information for predicting favorite restaurants
Wei-Ta Chu | Ya-Lun Tsai

doi dblp
Minimal explanations of missing values by chasing acquisitional data
Chuanyu Zong | Xiaochun Yang | Bin Wang | Chengfei Liu

doi dblp
Location-aware publish/subscribe index with complex boolean expressions
Pengpeng Zhao | Hanhan Jiang | Jiajie Xu | Victor S. Sheng | Guanfeng Liu | An Liu | Jian Wu | Zhiming Cui

doi dblp
Collaborative team formation using brain drain optimization: a practical and effective solution
Javad Basiri | Fattaneh Taghiyareh | Amineh Ghorbani

doi dblp
Community detection for emerging social networks
Qianyi Zhan | Jiawei Zhang | Philip S. Yu | Junyuan Xie

doi dblp
Continuous range-based skyline queries in road networks
Xiaoyi Fu | Xiaoye Miao | Jianliang Xu | Yunjun Gao

doi dblp
A query refinement framework for xml keyword search
Zhifeng Bao | Yi Yu | Jian Shen | Zhangjie Fu

doi dblp
Multi-window based ensemble learning for classification of imbalanced streaming data
Hu Li | Ye Wang | Hua Wang | Bin Zhou

doi dblp
Hashtag-based topic evolution in social media
Md. Hijbul Alam | Woo-Jong Ryu | SangKeun Lee


up

2017 Volume 20 Issue 5

doi dblp
Ranking weighted clustering coefficient in large dynamic graphs
Xuefei Li | Lijun Chang | Kai Zheng | Zi Huang | Xiaofang Zhou

doi dblp
Reverse direction-based surrounder queries for mobile recommendations
Xi Guo | Yoshiharu Ishikawa | Yonghong Xie | Aziguli Wulamu

doi dblp
Efficient computation of distance labeling for decremental updates in large dynamic graphs
Yongrui Qin | Quan Z. Sheng | Nickolas J. G. Falkner | Lina Yao | Simon Parkinson

doi dblp
A semantic based Web page classification strategy using multi-layered domain ontology
Ahmed I. Saleh | Mohammed F. Al Rahmawy | Arwa E. Abulwafa

doi dblp
Dual graph regularized NMF model for social event detection from Flickr data
Zhenguo Yang | Qing Li | Wenyin Liu | Yun Ma | Min Cheng

doi dblp
Tide-tree: A self-tuning indexing scheme for hybrid storage system
Sheng Wang | Xiaolin Qin | Zhifeng Bao | Bohan Li

doi dblp
Preface to the special issue on big data search and mining
Kai Zheng | Feifei Li | Kyuseok Shim

doi dblp
Top-k temporal keyword search over social media data
Fan Xia | Chengcheng Yu | Linhao Xu | Weining Qian | Aoying Zhou

doi dblp
Latent semantic diagnosis in traditional chinese medicine
Wendi Ji | Ying Zhang | Xiaoling Wang | Yiping Zhou

doi dblp
Distributed stream join under workload variance
Junhua Fang | Rong Zhang | Xiaotong Wang | Aoying Zhou

doi dblp
Novel structures for counting frequent items in time decayed streams
Shanshan Wu | Huaizhong Lin | Leong Hou U | Yunjun Gao | Dongming Lu

doi dblp
Discovery of probabilistic nearest neighbors in traffic-aware spatial networks
Shuo Shang | Shunzhi Zhu | Danhuai Guo | Minhua Lu


up

2017 Volume 20 Issue 4

doi dblp
Cultural difference and visual information on hotel rating prediction
Wei-Ta Chu | Wei-Han Huang

doi dblp
Efficient distance-based representative skyline computation in 2D space
Rui Mao | Taotao Cai | Rong-Hua Li | Jeffrey Xu Yu | Jianxin Li

doi dblp
Dynamic path privacy protection framework for continuous query service over road networks
Imran Memon | Qasim Ali Arain

doi dblp
Erratum to: Dynamic path privacy protection framework for continuous query service over road networks
Imran Memon | Qasim Ali Arain

doi dblp
HD-GDD: high dimensional graph dominance drawing approach for reachability query
Lei Li | Wen Hua | Xiaofang Zhou

doi dblp
S-MRST: a novel framework for indexing uncertain data
Rui Zhu | Bin Wang | Shiying Luo | Xiaochun Yang | Guoren Wang

doi dblp
An effective suggestion method for keyword search of databases
Hai Huang | Zonghai Chen | Chengfei Liu | He Huang | Xiangliang Zhang

doi dblp
Popularity-aware spatial keyword search on activity trajectories
Kai Zheng | Bolong Zheng | Jiajie Xu | Guanfeng Liu | An Liu | Zhixu Li

doi dblp
An event detection method for social networks based on hybrid link prediction and quantum swarm intelligent
Wenbin Hu | Huan Wang | Zhenyu Qiu | Cong Nie | Liping Yan | Bo Du

doi dblp
Two-stage ELM for phishing Web pages detection using hybrid features
Wei Zhang | Qingshan Jiang | Lifei Chen | Chengming Li

doi dblp
An empirical study on user-topic rating based collaborative filtering methods
Tieke He | Zhenyu Chen | Jia Liu | Xiaofang Zhou | Xingzhong Du | Weiqing Wang

doi dblp
Approval network: a novel approach for sentiment analysis in social networks
Elisabetta Fersini | Federico Alberto Pozzi | Enza Messinaup

2017 Volume 20 Issue 2

doi dblp
Aspect term extraction for sentiment analysis in large movie reviews using Gini Index feature selection method and SVM classifier
Asha S. Manek | P. Deepa Shenoy | M. Chandra Mohan | K. R. Venugopal

doi dblp
Adaptive task scheduling strategy in cloud: when energy consumption meets performance guarantee
Yao Shen | Zhifeng Bao | Xiaolin Qin | Jian Shen

doi dblp
Categorical top-k spatial influence query
Jianye Yang | Wenjie Zhang | Ying Zhang | Xiaoyang Wang | Xuemin Lin

doi dblp
Trip planning queries with location privacy in spatial databases
Subarna Chowdhury Soma | Tanzima Hashem | Muhammad Aamir Cheema | Samiha Samrose

doi dblp
Subscription-based data aggregation techniques for top-k monitoring queries
Kamalas Udomlamlert | Takahiro Hara | Shojiro Nishio

doi dblp
Twitter summarization with social-temporal context
Ruifang He | Yang Liu | Guangchuan Yu | Jiliang Tang | Qinghua Hu | Jianwu Dang

doi dblp
The subspace global skyline query processing over dynamic databases
Mei Bai | Junchang Xin | Guoren Wang | Xite Wang | Roger Zimmermann

doi dblp
A probabilistic method for emerging topic tracking in Microblog stream
Jiajia Huang | Min Peng | Hua Wang | Jinli Cao | Wang Gao | Xiuzhen Zhang

doi dblp
Identifying diverse reviews about products
Haitao Zou | Zhiguo Gong | Weishu Hu

doi dblp
Multiple k nearest neighbor search
Yu-Chi Chung | I-Fang Su | Chiang Lee | Pei-Chi Liu

doi dblp
A fast method to exactly calculate the diameter of incremental disconnected graphs
Masoud Sagharichian | Morteza Alipour Langouri | Hassan Naderi

doi dblp
Discerning individual interests and shared interests for social user profiling
Enhong Chen | Guangxiang Zeng | Ping Luo | Hengshu Zhu | Jilei Tian | Hui Xiong