Aston Zhang


2021

doi dblp
Learning User Representations with Hypercuboids for Recommender Systems
Shuai Zhang | Huoyu Liu | Aston Zhang | Yue Hu | Ce Zhang | Yumeng Li | Tanchao Zhu | Shaojian He | Wenwu Ou
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

doi dblp
Controllable and Diverse Text Generation in E-commerce
Huajie Shao | Jun Wang | Haohong Lin | Xuezhou Zhang | Aston Zhang | Heng Ji | Tarek F. Abdelzaher
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
paper2repo: GitHub Repository Recommendation for Academic Papers
Huajie Shao | Dachun Sun | Jiahao Wu | Zecheng Zhang | Aston Zhang | Shuochao Yao | Shengzhong Liu | Tianshi Wang | Chao Zhang | Tarek F. Abdelzaher
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2017

doi dblp
DeepSense: A Unified Deep Learning Framework for Time-Series Mobile Sensing Data Processing
Shuochao Yao | Shaohan Hu | Yiran Zhao | Aston Zhang | Tarek F. Abdelzaher
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, WWW 2017, Perth, Australia, April 3-7, 2017

doi dblp
Email Category Prediction
Aston Zhang | Lluis Garcia Pueyo | James B. Wendt | Marc Najork | Andrei Z. Broder
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017

2016

doi dblp
Towards Mobile Query Auto-Completion: An Efficient Mobile Application-Aware Approach
Aston Zhang | Amit Goyal | Ricardo Baeza-Yates | Yi Chang | Jiawei Han | Carl A. Gunter | Hongbo Deng
Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 - 15, 2016

2015

doi dblp
Effective Social Graph Deanonymization Based on Graph Structure and Descriptive Information
Hao Fu | Aston Zhang | Xing Xie
2015 Volume 6 Issue 4

doi dblp
Predicting Search Intent Based on Pre-Search Context
Weize Kong | Rui Li | Jie Luo | Aston Zhang | Yi Chang | James Allan
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

doi dblp
adaQAC: Adaptive Query Auto-Completion via Implicit Negative Feedback
Aston Zhang | Amit Goyal | Weize Kong | Hongbo Deng | Anlei Dong | Yi Chang | Carl A. Gunter | Jiawei Han
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Santiago, Chile, August 9-13, 2015

2014

doi dblp
De-anonymizing social graphs via node similarity
Hao Fu | Aston Zhang | Xing Xie
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume