Bang Liu


2023

doi dblp
Can Pre-trained Language Models Understand Chinese Humor?
Yuyan Chen | Zhixu Li | Jiaqing Liang | Yanghua Xiao | Bang Liu | Yunwen Chen
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
Factorizing Historical User Actions for Next-Day Purchase Prediction
Bang Liu | Hanlin Zhang | Linglong Kong | Di Niu
2022 Volume 16 Issue 1

doi dblp
MCSCSet: A Specialist-annotated Dataset for Medical-domain Chinese Spelling Correction
Wangjie Jiang | Zhihao Ye | Zijing Ou | Ruihui Zhao | Jianguang Zheng | Yi Liu | Bang Liu | Siheng Li | Yujiu Yang | Yefeng Zheng
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

doi dblp
QEN: Applicable Taxonomy Completion via Evaluating Full Taxonomic Relations
Suyuchen Wang | Ruihui Zhao | Yefeng Zheng | Bang Liu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

doi dblp
Accepted Tutorials at The Web Conference 2022
Riccardo Tommasini | Senjuti Basu Roy | Xuan Wang | Hongwei Wang | Heng Ji | Jiawei Han | Preslav Nakov | Giovanni Da San Martino | Firoj Alam | Markus Schedl | Elisabeth Lex | Akash Bharadwaj | Graham Cormode | Milan Dojchinovski | Jan Forberg | Johannes Frey | Pieter Bonte | Marco Balduini | Matteo Belcao | Emanuele Della Valle | Junliang Yu | Hongzhi Yin | Tong Chen | Haochen Liu | Yiqi Wang | Wenqi Fan | Xiaorui Liu | Jamell Dacon | Lingjuan Lye | Jiliang Tang | Aristides Gionis | Stefan Neumann | Bruno Ordozgoiti | Simon Razniewski | Hiba Arnaout | Shrestha Ghosh | Fabian M. Suchanek | Lingfei Wu | Yu Chen | Yunyao Li | Bang Liu | Filip Ilievski | Daniel Garijo | Hans Chalupsky | Pedro A. Szekely | Ilias Kanellos | Dimitris Sacharidis | Thanasis Vergoulis | Nurendra Choudhary | Nikhil Rao | Karthik Subbian | Srinivasan H. Sengamedu | Chandan K. Reddy | Friedhelm Victor | Bernhard Haslhofer | George Katsogiannis-Meimarakis | Georgia Koutrika | Shengmin Jin | Danai Koutra | Reza Zafarani | Yulia Tsvetkov | Vidhisha Balachandran | Sachin Kumar | Xiangyu Zhao | Bo Chen | Huifeng Guo | Yejing Wang | Ruiming Tang | Yang Zhang | Wenjie Wang | Peng Wu | Fuli Feng | Xiangnan He
Companion of The Web Conference 2022, Virtual Event / Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
Deep Learning on Graphs for Natural Language Processing
Lingfei Wu | Yu Chen | Heng Ji | Bang Liu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Enquire One's Parent and Child Before Decision: Fully Exploit Hierarchical Structure for Self-Supervised Taxonomy Expansion
Suyuchen Wang | Ruihui Zhao | Xi Chen | Yefeng Zheng | Bang Liu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Asking Questions the Human Way: Scalable Question-Answer Generation from Text Corpus
Bang Liu | Haojie Wei | Di Niu | Haolan Chen | Yancheng He
WWW '20: The Web Conference 2020, Taipei, Taiwan, April 20-24, 2020

2019

doi dblp
Learning to Generate Questions by LearningWhat not to Generate
Bang Liu | Mingjun Zhao | Di Niu | Kunfeng Lai | Yancheng He | Haojie Wei | Yu Xu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Multiresolution Graph Attention Networks for Relevance Matching
Ting Zhang | Bang Liu | Di Niu | Kunfeng Lai | Yu Xu
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

doi dblp
Matching Natural Language Sentences with Hierarchical Sentence Factorization
Bang Liu | Ting Zhang | Fred X. Han | Di Niu | Kunfeng Lai | Yu Xu
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
Growing Story Forest Online from Massive Breaking News
Bang Liu | Di Niu | Kunfeng Lai | Linglong Kong | Yu Xu
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

Search
Co-authors
Venues