Bingsheng He


2022

doi dblp
The OARF Benchmark Suite: Characterization and Implications for Federated Learning Systems
Sixu Hu | Yuan Li | Xu Liu | Qinbin Li | Zhaomin Wu | Bingsheng He
2022 Volume 13 Issue 4

doi dblp
A System for Time Series Feature Extraction in Federated Learning
Siqi Wang | Jiashu Li | Mian Lu | Zhao Zheng | Yuqiang Chen | Bingsheng He
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
From Community Search to Community Understanding: A Multimodal Community Query Engine
Zhao Li | Pengcheng Zou | Xia Chen | Shichang Hu | Peng Zhang | Yumou Zhang | Bingsheng He | Yuchen Li | Xing Tang
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2019

doi dblp
Deploying Hash Tables on Die-Stacked High Bandwidth Memory
Xuntao Cheng | Bingsheng He | Eric Lo | Wei Wang | Shengliang Lu | Xinyu Chen
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2017

doi dblp
A Study of Main-Memory Hash Joins on Many-core Processor: A Case with Intel Knights Landing Architecture
Xuntao Cheng | Bingsheng He | Xiaoli Du | Chiew Tong Lau
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017

2011

doi dblp
PCMLogging: reducing transaction logging overhead with PCM
Shen Gao | Jianliang Xu | Bingsheng He | Byron Choi | Haibo Hu
Proceedings of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2011, Glasgow, United Kingdom, October 24-28, 2011

2010

doi dblp
FD-buffer: a buffer manager for databases on flash disks
Sai Tung On | Yinan Li | Bingsheng He | Ming Wu | Qiong Luo | Jianliang Xu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2006

doi dblp
Cache-oblivious nested-loop joins
Bingsheng He | Qiong Luo
Proceedings of the 2006 ACM CIKM International Conference on Information and Knowledge Management, Arlington, Virginia, USA, November 6-11, 2006