Cheng-Wei Shih


2005

pdf dblp
ASQA: Academia Sinica Question Answering System for NTCIR-5 CLQA
Cheng-Wei Lee | Cheng-Wei Shih | Min-Yuh Day | Tzong-Han Tsai | Mike Tian-Jian Jiang | Chia-Wei Wu | Cheng-Lung Sung | Yu-Ren Chen | Shih-Hung Wu | Wen-Lian Hsu
Proceedings of the Fifth NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-5, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2005

2007

pdf dblp
Chinese-Chinese and English-Chinese Question Answering with ASQA at NTCIR-6 CLQA
Cheng-Wei Lee | Min-Yuh Day | Cheng-Lung Sung | Yi-Hsun Lee | Mike Tian-Jian Jiang | Chia-Wei Wu | Cheng-Wei Shih | Yu-Ren Chen | Wen-Lian Hsu
Proceedings of the 6th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-6, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, May 15-18, 2007

2008

pdf dblp
Complex Question Answering with ASQA at NTCIR 7 ACLIA
Yi-Hsun Lee | Cheng-Wei Lee | Cheng-Lung Sung | Mon-Ting Tzou | Chih-Chien Wang | Shih-Hung Liu | Cheng-Wei Shih | Pei-Yin Yang | Wen-Lian Hsu
Proceedings of the 7th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-7, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 16-19, 2008

2011

pdf dblp
IASL RITE System at NTCIR-9
Cheng-Wei Shih | Cheng-Wei Lee | Ting-Hao Yang | Wen-Lian Hsu
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

2013

pdf dblp
IASL RITE System at NTCIR-10
Cheng-Wei Shih | Chad Liu | Cheng-Wei Lee | Wen-Lian Hsu
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

2014

pdf dblp
Overview of the NTCIR-11 Recognizing Inference in TExt and Validation (RITE-VAL) Task
Suguru Matsuyoshi | Yusuke Miyao | Tomohide Shibata | Chuan-Jie Lin | Cheng-Wei Shih | Yotaro Watanabe | Teruko Mitamura
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014