Dingyi Han


2015

doi dblp
Topic Modeling in Semantic Space with Keywords
Xiaojia Pu | Rong Jin | Gangshan Wu | Dingyi Han | Gui-Rong Xue
Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015

2011

doi dblp
Mining topics on participations for community discovery
Guoqing Zheng | Jinwen Guo | Lichun Yang | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Zhong Su | Dingyi Han | Yong Yu
Proceeding of the 34th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2011, Beijing, China, July 25-29, 2011

2010

doi dblp
A topical link model for community discovery in textual interaction graph
Guoqing Zheng | Jinwen Guo | Lichun Yang | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Zhong Su | Dingyi Han | Yong Yu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010

2009

doi dblp
A study of information retrieval on accumulative social descriptions using the generation features
Lichun Yang | Shengliang Xu | Shenghua Bao | Dingyi Han | Zhong Su | Yong Yu
Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2009, Hong Kong, China, November 2-6, 2009

2007

doi dblp
Homepage live: automatic block tracing for web personalization
Jie Han | Dingyi Han | Chenxi Lin | Hua-Jun Zeng | Zheng Chen | Yong Yu
Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web, WWW 2007, Banff, Alberta, Canada, May 8-12, 2007