Dongsheng Li


2022

doi dblp
Unsupervised Hierarchical Graph Pooling via Substructure-Sensitive Mutual Information Maximization
Ning Liu | Songlei Jian | Dongsheng Li | Hongzuo Xu
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2021

doi dblp
Graph Pooling via Coarsened Graph Infomax
Yunsheng Pang | Yunxiang Zhao | Dongsheng Li
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Multi-view Interaction Learning for Few-Shot Relation Classification
Yi Han | Linbo Qiao | Jianming Zheng | Zhigang Kan | Linhui Feng | Yifu Gao | Yu Tang | Qi Zhai | Dongsheng Li | Xiangke Liao
CIKM '21: The 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Queensland, Australia, November 1 - 5, 2021

2020

doi dblp
Meta-Learning for Neural Relation Classification with Distant Supervision
Zhenzhen Li | Jian-Yun Nie | Benyou Wang | Pan Du | Yuhan Zhang | Lixin Zou | Dongsheng Li
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2018

doi dblp
A Network-embedding Based Method for Author Disambiguation
Jun Xu | Siqi Shen | Dongsheng Li | Yongquan Fu
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2017

doi dblp
An Analysis on a YouTube-like UGC site with Enhanced Social Features
Adele Lu Jia | Siqi Shen | Shengling Chen | Dongsheng Li | Alexandru Iosup
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, Perth, Australia, April 3-7, 2017