Fei Chen


2021

doi dblp
IBE-BCIOT: an IBE based cross-chain communication mechanism of blockchain in IoT
Si-si Shao | Fei Chen | Xiaoying Xiao | Weiheng Gu | Yicheng Lu | Shu Wang | Wen Tang | Shangdong Liu | Fei Wu | Jing He | Yimu Ji | Kaixiang Zhang | Fen Mei
2021 Volume 24 Issue 5

doi dblp
Aspect Fusion Graph Convolutional Networks for Aspect-Based Sentiment Analysis
Fuyao Zhang | Yijia Zhang | Shuo Hou | Fei Chen | Mingyu Lu
Information Retrieval - 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29-31, 2021, Proceedings

2020

doi dblp
Deep Job Understanding at LinkedIn
Shan Li | Baoxu Shi | Jaewon Yang | Ji Yan | Shuai Wang | Fei Chen | Qi He
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2018

doi dblp
Beyond Greedy Search: Pruned Exhaustive Search for Diversified Result Ranking
Yingying Wu | Yiqun Liu | Fei Chen | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 2018 ACM SIGIR International Conference on Theory of Information Retrieval, ICTIR 2018, Tianjin, China, September 14-17, 2018

2014

doi dblp
Exploiting entity relationship for query expansion in enterprise search
Xitong Liu | Fei Chen | Hui Fang | Min Wang
2014 Volume 17 Issue 3

pdf dblp
THUSAM at NTCIR-11 IMine Task
Cheng Luo | Xin Li | Alisher Khodzhaev | Fei Chen | Keyang Xu | Yujie Cao | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma
Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014

doi dblp
Revisiting the Evaluation of Diversified Search Evaluation Metrics with User Preferences
Fei Chen | Yiqun Liu | Zhicheng Dou | Keyang Xu | Yujie Cao | Min Zhang | Shaoping Ma
Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings

doi dblp
A pruning algorithm for optimal diversified search
Fei Chen | Yiqun Liu | Jian Li | Min Zhang | Shaoping Ma
23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume

2013

pdf dblp
A Subtopic Taxonomy-Aware Framework for Diversity Evaluation
Fei Chen | Yiqun Liu | Min Zhang | Shaoping Ma | Lei Chen
Proceedings of the 5th International Workshop on Evaluating Information Access, EVIA 2013, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18, 2013

pdf dblp
THUIR at NTCIR-10 INTENT-2 Task
Yufei Xue | Fei Chen | Aymeric Damien | Cheng Luo | Xin Li | Shuai Huo | Min Zhang | Yiqun Liu | Shaoping Ma
Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013

2012

doi dblp
Identifying Web Spam with the Wisdom of the Crowds
Yiqun Liu | Fei Chen | Weize Kong | Huijia Yu | Min Zhang | Shaoping Ma | Liyun Ru
2012 Volume 6 Issue 1

doi dblp
Entity centric query expansion for enterprise search
Xitong Liu | Hui Fang | Fei Chen | Min Wang
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2011

pdf dblp
THUIR at NTCIR-9 INTENT Task
Yufei Xue | Fei Chen | Tong Zhu | Chao Wang | Zhichao Li | Yiqun Liu | Min Zhang | Yijiang Jin | Shaoping Ma
Proceedings of the 9th NTCIR Workshop Meeting on Evaluation of Information Access Technologies: Information Retrieval, Question Answering and Cross-Lingual Information Access, NTCIR-9, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 6-9, 2011

2009

pdf dblp
THUIR at TREC 2009 Web Track: Finding Relevant and Diverse Results for Large Scale Web Search
Zhichao Li | Fei Chen | Qianli Xing | Junwei Miao | Yufei Xue | Tong Zhu | Bo Zhou | Rongwei Cen | Yiqun Liu | Min Zhang | Yijiang Jin | Shaoping Ma
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

pdf dblp
A Study of Faceted Blog Distillation–PRIS at TREC 2009 Blog Track
Si Li | Huiji Gao | Hao Sun | Fei Chen | Oupeng Feng | Sanyuan Gao | Hao Zhang | Xinsheng Li | Caili Tan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009