Fei Wang


2023

doi dblp
Glider: rethinking congestion control with deep reinforcement learning
Zhenchang Xia | Libing Wu | Fei Wang | Xudong Liao | Haiyan Hu | Jia Wu | Dan Wu
2023 Volume 26 Issue 1

doi dblp
A generalized multi-skill aggregation method for cognitive diagnosis
Suojuan Zhang | Song Huang | Xiaohan Yu | Enhong Chen | Fei Wang | Zhenya Huang
2023 Volume 26 Issue 2

2022

doi dblp
Where Does the Performance Improvement Come From?: - A Reproducibility Concern about Image-Text Retrieval
Jun Rao | Fei Wang | Liang Ding | Shuhan Qi | Yibing Zhan | Weifeng Liu | Dacheng Tao
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
GSL4Rec: Session-based Recommendations with Collective Graph Structure Learning and Next Interaction Prediction
Chunyu Wei | Bing Bai | Kun Bai | Fei Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Fast and parameter-light rare behavior detection in maritime trajectories
Fei Wang | Yifan Lei | Zhenguang Liu | Xun Wang | Shouling Ji | Anthony K. H. Tung
2020 Volume 57 Issue 5

2019

doi dblp
TDP: Personalized Taxi Demand Prediction Based on Heterogeneous Graph Embedding
Zhenlong Zhu | Ruixuan Li | Minghui Shan | Yuhua Li | Lu Gao | Fei Wang | Jixing Xu | Xiwu Gu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2016

doi dblp
The evolution of stakeholders' perceptions of disaster: A model of information flow
Jiuchang Wei | Fei Wang | Michael K. Lindell
2016 Volume 67 Issue 2

2013

doi dblp
Question routing to user communities
Aditya Pal | Fei Wang | Michelle X. Zhou | Jeffrey Nichols | Barton A. Smith
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2006

doi dblp
NPIC: Hierarchical Synthetic Image Classification Using Image Search and Generic Features
Fei Wang | Min-Yen Kan
Image and Video Retrieval, 5th International Conference, CIVR 2006, Tempe, AZ, USA, July 13-15, 2006, Proceedings