Fei Wang


2006

doi dblp
NPIC: Hierarchical Synthetic Image Classification Using Image Search and Generic Features
Fei Wang | Min-Yen Kan
Image and Video Retrieval, 5th International Conference, CIVR 2006, Tempe, AZ, USA, July 13-15, 2006, Proceedings

2013

doi dblp
Question routing to user communities
Aditya Pal | Fei Wang | Michelle X. Zhou | Jeffrey Nichols | Barton A. Smith
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

2016

doi dblp
The evolution of stakeholders' perceptions of disaster: A model of information flow
Jiuchang Wei | Fei Wang | Michael K. Lindell
2016 Volume 67 Issue 2

2019

doi dblp
TDP: Personalized Taxi Demand Prediction Based on Heterogeneous Graph Embedding
Zhenlong Zhu | Ruixuan Li | Minghui Shan | Yuhua Li | Lu Gao | Fei Wang | Jixing Xu | Xiwu Gu
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2020

doi dblp
Fast and parameter-light rare behavior detection in maritime trajectories
Fei Wang | Yifan Lei | Zhenguang Liu | Xun Wang | Shouling Ji | Anthony K. H. Tung
2020 Volume 57 Issue 5

2021

doi dblp
Structured Graph Convolutional Networks with Stochastic Masks for Recommender Systems
Huiyuan Chen | Lan Wang | Yusan Lin | Chin-Chia Michael Yeh | Fei Wang | Hao Yang
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
GPR: Global Personalized Restaurant Recommender System Leveraging Billions of Financial Transactions
Mangesh Bendre | Mahashweta Das | Fei Wang | Hao Yang
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021