Fei Wu


2022

doi dblp
Uncovering Causal Effects of Online Short Videos on Consumer Behaviors
Ziqi Tan | Shengyu Zhang | Nuanxin Hong | Kun Kuang | Yifan Yu | Jin Yu | Zhou Zhao | Hongxia Yang | Shiyuan Pan | Jingren Zhou | Fei Wu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
Re4: Learning to Re-contrast, Re-attend, Re-construct for Multi-interest Recommendation
Shengyu Zhang | Lingxiao Yang | Dong Yao | Yujie Lu | Fuli Feng | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2021

doi dblp
CauseRec: Counterfactual User Sequence Synthesis for Sequential Recommendation
Shengyu Zhang | Dong Yao | Zhou Zhao | Tat-Seng Chua | Fei Wu
SIGIR '21: The 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Virtual Event, Canada, July 11-15, 2021

doi dblp
Future-Aware Diverse Trends Framework for Recommendation
Yujie Lu | Shengyu Zhang | Yingxuan Huang | Luyao Wang | Xinyao Yu | Zhou Zhao | Fei Wu
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Legal Intelligence: Algorithmic, Data, and Social Challenges
Changlong Sun | Yating Zhang | Xiaozhong Liu | Fei Wu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Understanding Default Behavior in Online Lending
Yang Yang | Yuhong Xu | Chunping Wang | Yizhou Sun | Fei Wu | Yueting Zhuang | Ming Gu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
Legal Summarization for Multi-role Debate Dialogue via Controversy Focus Mining and Multi-task Learning
Xinyu Duan | Yating Zhang | Lin Yuan | Xin Zhou | Xiaozhong Liu | Tianyi Wang | Ruocheng Wang | Qiong Zhang | Changlong Sun | Fei Wu
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

doi dblp
How Do Your Neighbors Disclose Your Information: Social-Aware Time Series Imputation
Zongtao Liu | Yang Yang | Wei Huang | Zhongyi Tang | Ning Li | Fei Wu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Identify Shifts of Word Semantics through Bayesian Surprise
Zhuofeng Wu | Cheng Li | Zhe Zhao | Fei Wu | Qiaozhu Mei
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018

doi dblp
Find the Conversation Killers: A Predictive Study of Thread-ending Posts
Yunhao Jiao | Cheng Li | Fei Wu | Qiaozhu Mei
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

doi dblp
To Stay or to Leave: Churn Prediction for Urban Migrants in the Initial Period
Yang Yang | Zongtao Liu | Chenhao Tan | Fei Wu | Yueting Zhuang | Yafeng Li
Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference on World Wide Web, WWW 2018, Lyon, France, April 23-27, 2018

2017

doi dblp
ENCORE: External Neural Constraints Regularized Distant Supervision for Relation Extraction
Siliang Tang | Jinjian Zhang | Ning Zhang | Fei Wu | Jun Xiao | Yueting Zhuang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

doi dblp
Learning Max-Margin GeoSocial Multimedia Network Representations for Point-of-Interest Suggestion
Zhou Zhao | Qifan Yang | Hanqing Lu | Min Yang | Jun Xiao | Fei Wu | Yueting Zhuang
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017

2014

doi dblp
Hashing with List-Wise learning to rank
Zhou Yu | Fei Wu | Yin Zhang | Siliang Tang | Jian Shao | Yueting Zhuang
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

doi dblp
Discriminative coupled dictionary hashing for fast cross-media retrieval
Zhou Yu | Fei Wu | Yi Yang | Qi Tian | Jiebo Luo | Yueting Zhuang
The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014

2013

doi dblp
A low rank structural large margin method for cross-modal ranking
Xinyan Lu | Fei Wu | Siliang Tang | Zhongfei Zhang | Xiaofei He | Yueting Zhuang
The 36th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '13, Dublin, Ireland - July 28 - August 01, 2013

2012

doi dblp
The heterogeneous feature selection with structural sparsity for multimedia annotation and hashing: a survey
Fei Wu | Yahong Han | Xiang Liu | Jian Shao | Yueting Zhuang | Zhongfei Zhang
2012 Volume 1 Issue 1