Guorui Zhou


2018

doi dblp
Image Matters: Visually Modeling User Behaviors Using Advanced Model Server
Tiezheng Ge | Liqin Zhao | Guorui Zhou | Keyu Chen | Shuying Liu | Huiming Yi | Zelin Hu | Bochao Liu | Peng Sun | Haoyu Liu | Pengtao Yi | Sui Huang | Zhiqiang Zhang | Xiaoqiang Zhu | Yu Zhang | Kun Gai
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2020

doi dblp
A Deep Recurrent Survival Model for Unbiased Ranking
Jiarui Jin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Kan Ren | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Jun Wang | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Search-based User Interest Modeling with Lifelong Sequential Behavior Data for Click-Through Rate Prediction
Qi Pi | Guorui Zhou | Yujing Zhang | Zhe Wang | Lejian Ren | Ying Fan | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020