Hao Liu


2021

doi dblp
Intelligent Electric Vehicle Charging Recommendation Based on Multi-Agent Reinforcement Learning
Weijia Zhang | Hao Liu | Fan Wang | Tong Xu | Haoran Xin | Dejing Dou | Hui Xiong
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

doi dblp
Incremental Spatio-Temporal Graph Learning for Online Query-POI Matching
Zixuan Yuan | Hao Liu | Junming Liu | Yanchi Liu | Yang Yang | Renjun Hu | Hui Xiong
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Spatial Object Recommendation with Hints: When Spatial Granularity Matters
Hui Luo | Jingbo Zhou | Zhifeng Bao | Shuangli Li | J. Shane Culpepper | Haochao Ying | Hao Liu | Hui Xiong
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Spatio-Temporal Dual Graph Attention Network for Query-POI Matching
Zixuan Yuan | Hao Liu | Yanchi Liu | Denghui Zhang | Fei Yi | Nengjun Zhu | Hui Xiong
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2017

doi dblp
TICC: Transparent Inter-Column Compression for Column-Oriented Database Systems
Hao Liu | Yudian Ji | Jiang Xiao | Haoyu Tan | Qiong Luo | Lionel M. Ni
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 - 10, 2017