Hao Zhou


2022

doi dblp
Informed Patch Enhanced HyperGCN for skeleton-based action recognition
Yanjun Chen | Ying Li | Chongyang Zhang | Hao Zhou | Yan Luo | Chuanping Hu
2022 Volume 59 Issue 4

doi dblp
Lie to Me: Abusing the Mobile Content Sharing Service for Fun and Profit
Guosheng Xu | Siyi Li | Hao Zhou | Shucen Liu | Yutian Tang | Li Li | Xiapu Luo | Xusheng Xiao | Guoai Xu | Haoyu Wang
WWW '22: The ACM Web Conference 2022, Virtual Event, Lyon, France, April 25 - 29, 2022

2020

doi dblp
Network On Network for Tabular Data Classification in Real-world Applications
Yuanfei Luo | Hao Zhou | Wei-Wei Tu | Yuqiang Chen | Wenyuan Dai | Qiang Yang
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Domain-Constrained Advertising Keyword Generation
Hao Zhou | Minlie Huang | Yishun Mao | Changlei Zhu | Peng Shu | Xiaoyan Zhu
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

2018

doi dblp
Residual Convolutional LSTM for Tweet Count Prediction
Hong Wei | Hao Zhou | Jagan Sankaranarayanan | Sudipta Sengupta | Hanan Samet
Companion of the The Web Conference 2018 on The Web Conference 2018, WWW 2018, Lyon , France, April 23-27, 2018

2017

pdf dblp
SG01 at the NTCIR-13 STC-2 Task
Haizhou Zhao | Yi Du | Hang Li | Qiao Qian | Hao Zhou | Minlie Huang | Jingfang Xu
The 13th NTCIR Conference, Evaluation of Information Access Technologies, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 5-8, 2017