Huaxiu Yao


2021

doi dblp
Inductive Contextual Relation Learning for Personalization
Chuxu Zhang | Huaxiu Yao | Lu Yu | Chao Huang | Dongjin Song | Haifeng Chen | Meng Jiang | Nitesh V. Chawla
2021 Volume 39 Issue 3

doi dblp
Relation-aware Meta-learning for E-commerce Market Segment Demand Prediction with Limited Records
Jiatu Shi | Huaxiu Yao | Xian Wu | Tong Li | Zedong Lin | Tengfei Wang | Binqiang Zhao
WSDM '21, The Fourteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event, Israel, March 8-12, 2021

2020

doi dblp
Learning with Small Data
Zhenhui Li | Huaxiu Yao | Fenglong Ma
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Transferring Robustness for Graph Neural Network Against Poisoning Attacks
Xianfeng Tang | Yandong Li | Yiwei Sun | Huaxiu Yao | Prasenjit Mitra | Suhang Wang
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
Investigating and Mitigating Degree-Related Biases in Graph Convoltuional Networks
Xianfeng Tang | Huaxiu Yao | Yiwei Sun | Yiqi Wang | Jiliang Tang | Charu C. Aggarwal | Prasenjit Mitra | Suhang Wang
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Predicting Academic Performance for College Students: A Campus Behavior Perspective
Huaxiu Yao | Defu Lian | Yi Cao | Yifan Wu | Tao Zhou
2019 Volume 10 Issue 3

doi dblp
Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction
Huaxiu Yao | Yiding Liu | Ying Wei | Xianfeng Tang | Zhenhui Li
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019

doi dblp
Joint Modeling of Dense and Incomplete Trajectories for Citywide Traffic Volume Inference
Xianfeng Tang | Boqing Gong | Yanwei Yu | Huaxiu Yao | Yandong Li | Haiyong Xie | Xiaoyu Wang
The World Wide Web Conference, WWW 2019, San Francisco, CA, USA, May 13-17, 2019