Huiji Gao


2021

doi dblp
AutoDim: Field-aware Embedding Dimension Searchin Recommender Systems
Xiangyu Zhao | Haochen Liu | Hui Liu | Jiliang Tang | Weiwei Guo | Jun Shi | Sida Wang | Huiji Gao | Bo Long
WWW '21: The Web Conference 2021, Virtual Event / Ljubljana, Slovenia, April 19-23, 2021

2020

doi dblp
Deep Natural Language Processing for Search and Recommendation
Bo Long | Jieping Ye | Zang Li | Huiji Gao | Sandeep Kumar Jha
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Personalized Query Suggestions
Jianling Zhong | Weiwei Guo | Huiji Gao | Bo Long
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

doi dblp
Efficient Neural Query Auto Completion
Sida Wang | Weiwei Guo | Huiji Gao | Bo Long
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
Incorporating User Feedback into Sequence to Sequence Model Training
Michaeel Kazi | Weiwei Guo | Huiji Gao | Bo Long
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

doi dblp
DeText: A Deep Text Ranking Framework with BERT
Weiwei Guo | Xiaowei Liu | Sida Wang | Huiji Gao | Ananth Sankar | Zimeng Yang | Qi Guo | Liang Zhang | Bo Long | Bee-Chung Chen | Deepak Agarwal
CIKM '20: The 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, Virtual Event, Ireland, October 19-23, 2020

2019

doi dblp
Deep Natural Language Processing for Search Systems
Weiwei Guo | Huiji Gao | Jun Shi | Bo Long
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019

2015

doi dblp
Mining Human Mobility in Location-Based Social Networks
Huiji Gao | Huan Liu
2015

2013

doi dblp
Exploiting homophily effect for trust prediction
Jiliang Tang | Huiji Gao | Xia Hu | Huan Liu
Sixth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2013, Rome, Italy, February 4-8, 2013

doi dblp
Modeling temporal effects of human mobile behavior on location-based social networks
Huiji Gao | Jiliang Tang | Xia Hu | Huan Liu
22nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'13, San Francisco, CA, USA, October 27 - November 1, 2013

doi dblp
Unsupervised sentiment analysis with emotional signals
Xia Hu | Jiliang Tang | Huiji Gao | Huan Liu
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013

2012

doi dblp
mTrust: discerning multi-faceted trust in a connected world
Jiliang Tang | Huiji Gao | Huan Liu
Proceedings of the Fifth International Conference on Web Search and Web Data Mining, WSDM 2012, Seattle, WA, USA, February 8-12, 2012

doi dblp
gSCorr: modeling geo-social correlations for new check-ins on location-based social networks
Huiji Gao | Jiliang Tang | Huan Liu
21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM'12, Maui, HI, USA, October 29 - November 02, 2012

2009

pdf dblp
A Study of Faceted Blog Distillation–PRIS at TREC 2009 Blog Track
Si Li | Huiji Gao | Hao Sun | Fei Chen | Oupeng Feng | Sanyuan Gao | Hao Zhang | Xinsheng Li | Caili Tan | Weiran Xu | Guang Chen | Jun Guo
Proceedings of The Eighteenth Text REtrieval Conference, TREC 2009, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2009

2008

pdf dblp
PRIS in TREC 2008 Blog Track
Hui He | Bo Chen | Lei Du | Si Li | Huiji Gao | Weiran Xu | Jun Guo
Proceedings of The Seventeenth Text REtrieval Conference, TREC 2008, Gaithersburg, Maryland, USA, November 18-21, 2008