Jianbin Huang


2022

doi dblp
Deep Spatio-temporal Adaptive 3D Convolutional Neural Networks for Traffic Flow Prediction
He Li | Xuejiao Li | Liangcai Su | Duo Jin | Jianbin Huang | Deshuang Huang
2022 Volume 13 Issue 2

doi dblp
Algorithms for Trajectory Points Clustering in Location-based Social Networks
Nan Han | Shaojie Qiao | Kun Yue | Jianbin Huang | Qiang He | Tingting Tang | Faliang Huang | Chunlin He | Chang-an Yuan
2022 Volume 13 Issue 3

doi dblp
Deep Reinforcement Learning-based Trajectory Pricing on Ride-hailing Platforms
Jianbin Huang | Longji Huang | Meijuan Liu | He Li | Qinglin Tan | Xiaoke Ma | Jiangtao Cui | De-Shuang Huang
2022 Volume 13 Issue 3

2021

doi dblp
A Dynamic Convolutional Neural Network Based Shared-Bike Demand Forecasting Model
Shaojie Qiao | Nan Han | Jianbin Huang | Kun Yue | Rui Mao | Hongping Shu | Qiang He | Xindong Wu
2021 Volume 12 Issue 6

2020

doi dblp
HealthAid: Extracting domain targeted high precision procedural knowledge from on-line communities
Eyob Alemu | Jianbin Huang
2020 Volume 57 Issue 6

2019

doi dblp
Real-time Edge Repartitioning for Dynamic Graph
He Li | Hang Yuan | Jianbin Huang
Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019

2010

doi dblp
SHRINK: a structural clustering algorithm for detecting hierarchical communities in networks
Jianbin Huang | Heli Sun | Jiawei Han | Hongbo Deng | Yizhou Sun | Yaguang Liu
Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2010, Toronto, Ontario, Canada, October 26-30, 2010