Jiarui Qin


2023

doi dblp
Learning to Distinguish Multi-User Coupling Behaviors for TV Recommendation
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Yankai Liu | Junchao Gao | Jianjie Ying | Chaoxiong Liu | Ding Wang | Junlan Feng | Chao Deng | Xiaozheng Wang | Jian Jiang | Cong Liu | Yong Yu | Haitao Zeng | Weinan Zhang
Proceedings of the Sixteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2023, Singapore, 27 February 2023 - 3 March 2023

2022

doi dblp
GraphHINGE: Learning Interaction Models of Structured Neighborhood on Heterogeneous Information Network
Jiarui Jin | Kounianhua Du | Weinan Zhang | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Yong Yu | Zheng Zhang | Alexander J. Smola
2022 Volume 40 Issue 3

doi dblp
Improving Knowledge Tracing with Collaborative Information
Ting Long | Jiarui Qin | Jian Shen | Weinan Zhang | Wei Xia | Ruiming Tang | Xiuqiang He | Yong Yu
WSDM '22: The Fifteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Virtual Event / Tempe, AZ, USA, February 21 - 25, 2022

doi dblp
RankFlow: Joint Optimization of Multi-Stage Cascade Ranking Systems as Flows
Jiarui Qin | Jiachen Zhu | Bo Chen | Zhirong Liu | Weiwen Liu | Ruiming Tang | Rui Zhang | Yong Yu | Weinan Zhang
SIGIR '22: The 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Madrid, Spain, July 11 - 15, 2022

doi dblp
Disentangling Past-Future Modeling in Sequential Recommendation via Dual Networks
Hengyu Zhang | Enming Yuan | Wei Guo | Zhicheng He | Jiarui Qin | Huifeng Guo | Bo Chen | Xiu Li | Ruiming Tang
Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management, Atlanta, GA, USA, October 17-21, 2022

2020

doi dblp
Sequential Recommendation with Dual Side Neighbor-based Collaborative Relation Modeling
Jiarui Qin | Kan Ren | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Yong Yu
WSDM '20: The Thirteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, Houston, TX, USA, February 3-7, 2020

doi dblp
User Behavior Retrieval for Click-Through Rate Prediction
Jiarui Qin | Weinan Zhang | Xin Wu | Jiarui Jin | Yuchen Fang | Yong Yu
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR 2020, Virtual Event, China, July 25-30, 2020

2019

doi dblp
Lifelong Sequential Modeling with Personalized Memorization for User Response Prediction
Kan Ren | Jiarui Qin | Yuchen Fang | Weinan Zhang | Lei Zheng | Weijie Bian | Guorui Zhou | Jian Xu | Yong Yu | Xiaoqiang Zhu | Kun Gai
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2019, Paris, France, July 21-25, 2019